HANJIE WANDA PLAZA

HUBEI, CHINA

CREDITS

LIGHTING DESIGN

ZHENG JIANWEI, IALD

LIU YANG

BEN VAN BERKEL

WILFRIED KRAMB

ANDREAS BARTHELMES

HUANG YINDA

XIE MIAN

YANG YANKUN

YE JUN

QIU WEI

BIAD ZHENG JIANWEI LIGHTING STUDIO

ADDITIONAL CREDITS

ARCHITECTURE

UNSTUDIO

ADDITIONAL CONTRIBUTORS

WANDA COMMERCIAL PLANNING & RESEARCH INSTITUTE CO LTD

TRAXON TECHNOLOGIES LTD

NEO-NEON HOLDINGS LTD

A.G LICHT

PERFECT ILLUMINATION DESIGN & ENGINEERING CO LTD

PHOTOGRAPHY

© ZHOU LI